• info@dark-office.com
 • +90 (533) 170 7348

MES ( Manufacturing Execution System - Üretim Yürütme Sistemleri)


MES, hammaddelerin bitmiş ürünlere dönüşümünü izlemek ve belgelemek için imalatta kullanılan sistemlerdir.
ENS MES, üretim planlayıcıların, fabrika katındaki mevcut koşulların üretim çıktısını iyileştirmek için nasıl optimize edilebileceğini anlamalarına yardımcı olan bilgiler sağlar.
ENS MES, üretim sürecinin birden çok öğesinin (örneğin girdiler, personel, makineler, ürün verileri ve destek hizmetleri) kontrolünü sağlamak için gerçek zamanlı olarak çalışır.

FAYDALARI

 • Iskarta ve ek iş ürünlerinin daha iyi analizler yapılarak kontrol edilmesi
 • Maliyet bilgilerinin daha iyi hesaplanması
 • Verimli çalışma süresinin artırılması
 • Dijitalleşme ile gelen kağıt kullanımının azalması
 • Üretimin izlenebilirliği
 • Daha kolay arıza bulma ile gelen duruş sürelerinin azalması
 • İşletme çevikliğinin artması
 • Gereksiz stok ve finans yüklerinden arınma
 • Ekolojik ayak izi anlamında katma değer sağlar
   

MOM (Manufacturing Operations Management - Üretim Operasyon Yönetimi Sistemleri)


Üretim Operasyon Yönetim Sistemleri (MOM) temel olarak, verimliliği iyileştirmek amacıyla üretim süreçlerini bütünsel olarak yönetmek için geliştirilmiş bir sistemler topluluğudur.
Üretim Operasyon Yönetim yazılımı ENS MOM ile ürün ve hizmetlerin oluşturulmasını, geliştirilmesini, üretimini ve dağıtımını yönetmek için kullanılmaktadır.
Başka bir ifadeyle, MOM operasyonları MES ile birlikte planlama, bakım, kalite, performans yönetimi, çağrı ve uyarılarla uçtan uca yönetmeyi amaçlar. 
Son olarak ENS MOM ile İhtiyaç Planlama ve Kapasite Planlama yapabilirsiniz.

ENS MES ve ENS MOM ürünlerimiz tamamen web tabanlı olup, bir web tarayıcısı içerisinden çalışmaktadır. Böylelikle size istediğiniz her yerden erişim yapma ve sistemi kullanma imkanı sunmaktadır.

E-Dönüşüm Ürünlerimiz (e-arşiv, e-fatura, e-defter, e-irsaliye gibi) sayesinde tüm süreçlerinde her yönüyle işletmenizi doğru bir dijitalleşme sürecine taşıyoruz.

Sistemlerimizin IoT, Endüstri 4.0 ve Karanlık Fabrika gibi iş süreçlerine uygun olması adına her zaman Ar-Ge çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz.

Detaylı bilgi almak için lüten İLETİŞİME GEÇİN

Karanlık Fabrika

IoT (Internet Of Things – Nesnelerin İnterneti)

Nesnelerin interneti olarak adlandırılan teknoloji sayesinde bir nesneyi diğer nesnelerle birlikte haberleşmelerini sağlamak suretiyle oluşturulan sistemlere verilen temel adlandırmadır.

Bu çerçevede işletmenizin detaylı analizi sonrasında yapılması gereken IoT yatırımlarınızı, LoraWan alt yapısını kurgulamak, süreçlerinizi dijital ortama taşımak için ihtiyacınızın tam olarak karşılığı bir proje fizibilte dosyası tarafınıza teslim ederiz. 

Dijitalleşme projelerinizde, işletmenizdeki makinelerden veri okuyacak sistemler, insansız forkliftler, robot kollar, akıllı depo sistemleri, akıllı montaj hatları gibi süreçlerinizde, kaliteden ödün vermeden, izlenebilir, dijital olarak yönetilebilir tesislere sahip olmuş olursunuz. 

IoT çözümlerimiz “izlenebilirlik” ihtiyaçlarını karşılamak için alt yapınızda çalışan çok önemli bir yer tutan IoT ve sisteme bağlı çözümler ile gücünüze güç katıyoruz.

IoT Çözümlerimiz Sayesinde Sizlere;

 • Artan Verimlilik ve Azalan İş Yükü
 • Etkin Operasyon Yönetimi
 • Kaynakların ve Varlıkların Daha İyi Kullanımı
 • Kapsamlı Pazarlama ve İş Geliştirme
 • İyileştirilmiş Müşteri Hizmetleri
 • Daha İyi Ticari Fırsatların Oluşturulması

gibi faydalar sağlamaktadır.

Detaylı bilgi almak için lüten İLETİŞİME GEÇİN

Dark Office olarak yaptığımız Ar-Ge çalışmalarında fokuslandığımız nokta Karanlık Fabrika olup, buradaki ENS MES ve ENS MOM yazılımlarımızla tam entegre çalışacak sistemler üretmekteyiz.

Ürettiğimiz bu sistemlerin kart tasarımı, kartın projesine uygun yapılması, programlanması, ilgili sensörlerin montajı gibi konuların yanında, LoraWan ile network ağının kurularak devreye alınmasındaki tüm süreç tarafımızdan yürütülmektedir.

Konusunda yetkin iş ortaklarımızla ihtiyaç olması halinde insansız forkliftler, robot kollar gibi üniteler devreye alınabilmektedir. 

Ürettiğimiz ürünler endüstriyel tipte olup zorlu çalışma ortamlarınızda çalışabilecek yapıda olmaktadır.

Sahadaki alınan veriler dijital ortama aktarılarak Veri Görselleştirme yazılımlarıyla ilgili yönetim ekibinin tüm üretim sahasını, size özel oluşturulacak layout üretim krokisi üzerinden dijital ortamda izlenebilir olmasını sağlamaktayız. Ayrıca üretimden alınan veriler, MES ve MOM tarafındaki ilgili iş emirlerinde direkt olarak verilerin aktarımları yapılarak online olarak üretim süreçlerini takip etmenize olanak sağlar.

Detaylı bilgi almak için lüten İLETİŞİME GEÇİN

Dijitalleşme, en genel tanımla; ulaşılabilir bilgilerin herhangi bir bilgisayar tarafından okunabilecek şekilde dijital ortama aktarılması sürecine verilen isimdir.

Özellikle sahada makinelerden alınan veriler (ısı, adet, motor devir hızı, bant hızı, sıcaklık, karbon oranı gibi) veya fiziki süreçleri görüntü işleme yardımıyla (kalite kontrol süreçleri, kestirimci bakım gibi) bilgisayara aktarıp çalışmalar yapmak için kullanırlar.

Dünyada, pek çok büyüklük analog değer olarak ortaya çıkar. Örneğin ısı, basınç, ağırlık gibi büyüklükler analog olarak değişirler. Bunlarda sadece 0 ve 1 gibi iki değerden oluşmayıp, minimum ile maksimum arasında çok geniş bir yelpazede çeşitli değerler söz konusu olabilir.

Bilginin öncelikli olarak analog değerlerden oluşmasına karşılık, bilgi işleyen cihazlar olan (dijital sistemler, sensörler, insansız cihazlar, mikroişlemciler, bilgisayarlar gibi) dijitaldir. Çünkü dijital sistemler bilgiyi daha güvenli, daha hızlı işler ve değerlendirir.

Analog yapıların yerini dijital sistemlerin alması, çevresel sürdürülebilirlik açısından dünyamıza büyük bir değer katma potansiyeline sahip bulunuyor.

Endüstri 4.0 ile bambaşka bir boyuta taşınan dijitalleşme, sanal ve gerçek üretim dünyalarını, daha yüksek esneklik, kalite ve verim için bir ekosistem yaratacak şekilde birleştirerek üretim süreçlerini dönüştürüyor. Dolayısıyla, en büyük karbondioksit salım kaynaklarından biri olan endüstride dijitalleşme, bu anlamda da tüm üretim yapan firmalara parlak bir gelecek vaat ediyor.

Detaylı bilgi almak için lüten İLETİŞİME GEÇİN

Firmamız ENS MES ve ENS MOM operasyonlarını yürütürken oluşan verilerin müşterilerin kullanmakta olduğu ERP sistemlerine entegrasyonlarını başarılı bir şekilde yapmaktadır.

Burada her bir ERP yazılımı ve bu yazılımların farklı versiyonları için entegrasyonları yapan yazılımlar yapmadan doğrudan insan hareketlerini hatasız, hızlı ve log kaydını tutabildiğimiz RPA (Robotic Prosess Automotion - Robotik Süreç Otomasyonu) teknolojisini kullanmaktayız. RPA, metefor olup "yazılımsal bir robottur".

Detaylı bilgi almak için lüten İLETİŞİME GEÇİN

Dark Office geliştirdiği ve nitelikli iş ortaklarıyla devreye aldığı sistemlerin yurt dışına da satışlarını yapmaktadır. Şu an için ilk hedef pazarımız olan Avrupa Birliği bölgesindeki ülkeler bulunmaktadır. Başta Almanya olmak üzere, o bölgeden talep gelen tüm ülkelerde projeler yürütme tecrübesi ve kabiliyetlere sahip bir şirketiz.

2024 yılı itibariyle de ABD bölgesindeki faaliyetlerimize başlamakla alakalı adımlarımız attık ve ön onaylarımızı almış bulunmaktayız. Bu süreçlerimizi de tamamladığımızda sizlerle internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız ve mail üzerinden duyurularını yapacağız.

Konusunda yetkin, uluslararası proje yapmış bir ekip ile yurt dışı projeleriniz hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için lüten İLETİŞİME GEÇİN

Sistemlerin dijital ortama aktarılması, ciddi güvenlik endişelerini de birlikte getirmektedir. Şirketimiz bu kapsamda sistemlerin güvenilir, sorunsuz ve hızlı çalışması için Siber Güvenlik konusunda da yatırımlarına devam etmektedir. 

Bu süreçte biz sunucu, güvenlik duvarı (firewall), anti virüs, yedekleme, network, IoT cihazların montajı, yazılımların devreye alınması gibi konuları tamamladıktan sonra, canlıya geçiş öncesi Siber Güvenlik katmanı için penetrasyon testi yaptırmaktayız. Test sonuçlarına göre müdahale edilmesi gereken konular varsa gerekli hamleler yapılır. Sonrasında tekrar testler yapılarak sorun görülmemesi halinde sistem canlı kullanıma geçer.

Ayrıca;

Değerli Müşterilerimize de öneri olarak rutin periyotlarda Siber Güvenlik konularında testleri mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyoruz.

Detaylı bilgi almak için lüten İLETİŞİME GEÇİN

Faaliyet konularımızla alakalı şunu biliyor ve önemsiyoruz ki, hem yazılımlarımızda hem de sahadan veri toplayan cihazlarımızla veri tabanına yazdığımız her türlü veri "Doğru Veri" olmak zorundadır. 

Verinin doğruluğu işletmelerin üretim süreçlerini sağlıklı yürütme, planlamalarını doğru yapma, alınan kararlar ve yapılacak olan yatırımlar için çok büyük bir önem arz etmektedir.

Dark Office olarak bizler de verilerin doğruluğunu ihtiyaç gördüğümüz zamanlarda bağımsız danışmanlık firmalarından veya akademisyenlerden gerekli test hizmetlerini almaktayız.

Detaylı bilgi almak için lüten İLETİŞİME GEÇİN

IoT (InternetofThings): Nesnelerin interneti olarak tanımlayabiliriz. Genellikle "akıllı nesneler" olarak da tanımlanabilir. Arabalar, akıllı ev aletleri, internet, veri entegrasyonu yapabilen ve fiziksel dünyayı dijital dünyaya bağlayan her şey akıllı nesne olarak adlandırabilmektedir.

IIOT ise Endüstriyel Nesnelerin İnterneti olarak tanımlayabiliriz. IoT'nin üretim endüstrisine uygulanmış halidir. IIOT endüstriyle oluşturacağı en büyük etki ise bağlantı, verimlilik, ölçeklenebilirlik, zaman ve maliyet tasarrufunu büyük ölçüde artırabilecek olmasıdır.

Üreticiler Karanlık Fabrika'yı deyim olmak duymak yerine kendi süreçlerine adapte edebilecekleri sistemler haline gelmektedir. IIoT ile Karanlık Fabrika yatırım süreçlerinde adapte olmak gibi bir zorunluluk olmaktadır. IIoT ile Karanlık Fabrika sistemlerine geçiş yapan üreticiler, günümüzde ve yakın gelecekte bu sistemlere ayak uydurdukları sürece var olmaya, verimli birer işletme olmaya devam edeceklerdir.

Temel olarak baktığımızda IoT ile IIoT arasındaki farkları şu şekilde özetleyebiliriz;

 • IoT Devrim, IIoT Evrimdir
 • IoT Nesneler ile ilgilidir, IIoT Veriler ile ilgilidir
 • IoT Özel bağlantı içerir, IIoT ise Yapılandırılmış bağlantılar içerir
 • IoT Özel çözümleri barındırmaktadır, IIoT ise standartları vardır
 • IoT Verileri değişkendir fakat IIoT tarafında ise Veriler keskin/net olur ve limitleri bulunmaktadır.

 

Detaylı bilgi almak için lüten İLETİŞİME GEÇİN

Dijitalleşme sürecinizle alakalı çözümlerimize ulaşın...

Tarz Yazılım